STA-volleybal

Visie STA

Visiedocument

Stichting Talentontwikkeling Achterhoek-volleybal

Uitgangspunt visiedocument                                                                                                      

Iedere volleybalvereniging in de Achterhoek heeft talentvolle jeugd die zich nog beter kan en wil ontwikkelen wanneer er bij de eigen club op niveau kan worden getraind met gelijkgestemden. STA-Volleybal (lees in vervolg STA) wil dit faciliteren door het bieden van een onafhankelijk breed aanbod aan trainingsmogelijkheden in de regio Achterhoek.

 Missie

STA richt zich op de volleybal talentontwikkeling van zowel meisjes als jongens.  Deze talentontwikkeling draagt een onafhankelijk karakter waarbij het de bedoeling is de deelnemers te laten blijven spelen bij hun eigen club totdat de tijd rijp is om de juiste vervolgstappen te zetten in zijn of haar carrière. STA doet dit door het creëren van een samenwerkingsverband tussen volleybalclubs in de Achterhoek. Zodoende krijgen en houden de clubs invloed op de ontwikkeling van het Achterhoekse volleybal DNA.

Visie                                                                                   

Het uiteindelijke doel is om in de Achterhoek op nationaal niveau een mannen- en vrouwenteam vertegenwoordigd te zien, met als ultieme doelstelling het opstarten c.q. behouden van een dames en heren Eredivisie team voornamelijk bestaande uit Achterhoekse volleyballers (v/m).

Deelnemers STA-volleybal

STA richt zich op de ontwikkeling van jongens en meisjes talenten, beginnend bij de leeftijd van 13-14 jaar. STA heeft geen gelimiteerd aantal trainingsplekken. De eisen ten aanzien van deelname aan dit talentenplan zijn:

 • Een redelijke tot behoorlijke mate van aanwezig volleybaltalent;
 • Volleybal staat op 1, echter school en volleybal dienen wel hand in hand te gaan;
 • De speler m/v is gemotiveerd (m.a.w. kan en wil een tijdsinvestering doen).

Voor het seizoen 2020-2021 hebben zich tot nu toe ongeveer 60 spelers aangemeld, verdeeld over de volgende trainingsgroepen:

 • Meisjes 1;
 • Meisjes 2;
 • Jongens 1;
 • Jongens 2.

Facilitering STA  / Aanbod

STA biedt de Achterhoekse volleybal talenten het volgende:

 • Voor Groep 1 meisjes 2 trainingen per week met daarin een technisch/tactisch programma. In totaal 60 trainingen per seizoen (Oktober t/m Mei);
 • Voor Groep 2 meisjes, Groep 1&2 jongens: 1 training per week;
 • Fysieke testen & een Persoonlijk Kracht & Core Stability-programma;
 • Mentale training;
 • Optimale medische begeleiding;
 • Wedstrijdvoorbereiding skills.

In de nabije toekomst wil STA ook onderstaande zaken faciliteren:

 • Huiswerkbegeleiding;
 • Voedingsadvies;
 • Aanbieden van meetrain mogelijkheden bij hoger spelende teams;
 • Begeleiding in de volleybal carrièreplanning op korte en lange termijn.

 Trainingslocaties

In eerste instantie is gekozen voor de locaties ‘Topsporthal’ in Doetinchem en ‘Hamalandhal’ in Lichtenvoorde. Zodra het aantal deelnemende sporters groeit zullen ook op andere locaties trainingen worden gegeven.

Verenigingen

STA wil zich ook breder inzetten voor de verenigingen in de Achterhoek door hen te ondersteunen bij:

 • Begeleiding van trainers;
 • Aanbieden van scheidsrechtercursussen voor geïnteresseerden binnen de volleybalclubs;
 • Ondersteuning van volleybalschool-projecten;
 • Begeleiding van de ontwikkeling van het jeugdvolleybal in de categorieën CMV tot B (8-16 jaar);
 • Organiseren van seminars voor sponsoren van verenigingen. Met name door het uitnodigen van (oud) topsporters.

Financiering STA activiteiten/faciliteiten

 • Persoonlijke eigen bijdrage deelnemers;
 • Bijdrage vanuit deelnemende clubs;
 • Sponsoring door bedrijven;
 • Subsidie bijdrage vanuit Topsport Gelderland, provincie, gemeenten.

 Partners STA

 • Alle deelnemende verenigingen;
 • Fysiotherapie Medifit Doetinchem;
 • Centrum in Beweging Lichtenvoorde;
 • Achterhoek in Beweging;
 • Topsport Gelderland.

 Organisatiemodel STA  /  Bestuur STA

STA is een stichting waarin naast het bestuur de deelnemende verenigingen ook zitting kunnen nemen in het Technisch Hart. Het bestuur bestaat uit de 3 van de 5 initatiefnemers van stichting STA; Marcel van den Berg, Geert Hilferink en Jeroen Peeters. Besluitvorming geschiet in overleg met de overige initatiefnemers STA in de persoon van Marian Hagen en Eric Maan.

Public Relations / Marketing STA

Dit onderdeel houdt zich bezig met het adviseren over en uitvoeren van het interne en externe marketing en communicatiebeleid.

 Facilitair STA

Dit onderdeel zorgt ervoor dat de trainingsfaciliteiten voor de trainingsgroepen op de

STA accommodaties op orde zijn en blijven.

Technisch Hart STA

Het technisch hart is een technisch platform binnen STA-volleybal dat het technische gedeelte van de stichting moet vormen. De samenstelling van het Technisch Hart bestaat uit:

 • de technisch coördinator, tevens zijnde voorzitter;
 • afgevaardigde(n) van de trainers m/v;
 • afgevaardigde(n) van technische commissies aangesloten verenigingen;
 • afgevaardigde(n) van het bestuur.

 Trainers STA

De trainers van STA zijn voornamelijk trainers van clubs uit de Achterhoek. Zij zullen roulerend de trainingen verzorgen op de diverse locaties.

Organogram/organisatiemodel STA